Over www.baardagrundel.nl

Welkom op de website van een groep bezitters van Baarda Grundel schepen.

De activiteiten die deze groep, als een los verband, ontplooit zijn:

  • Een communicatiekanaal vormen voor gelijksoortig geïnteresseerden, (oud) bezitters van als zeiljacht gebouwde schepen die de Baarda rompvorm hebben. Hiervan is deze website een onderdeel. Zo ook…
  • Een forum vormen voor eigenaren en….
  • Reis- en technische verslagen van leden.
  • Het opzetten van een beperkt toegankelijk register van schepen met hun eigenaren.
  • Het opzetten en bijhouden van een historisch archief
  • Organiseren en aankondigen van natte en droge activiteiten.

Van al deze zaken zijn nu en in de toekomst op deze website gegevens te vinden. Niet alles is publiekelijk toegankelijk; voor sommige zaken moet men zich eerst aanmelden. Daarbij blijft het motto: er wordt niets gepubliceerd van een individu zonder dat zij/hij daar toestemming voor geeft. Er is een open structuur, waarbij een lid geautoriseerd wordt en zelf content op de website kan plaatsen. Kan men dit niet, dan kan dit ook via de ledenadministratie geschieden. Is men de inlogcode en/of wachtwoord vergeten, dan kan men dit zelf opnieuw instellen.

Is men geïnteresseerd, dan kan men zich melden bij de ledenadministratie of via de optie registreren jezelf opgeven. Hierna krijg je een mailtje met de voorlopige gebruikersnaam en een wachtwoord. Log hierna in en vul zoveel mogelijk gegevens in via websitebeheerder profiel (naw gegevens en bootgegevens). Voorlopig worden weinig kosten voorzien zodat nog geen voorzieningen worden getroffen. Mocht dat later nodig blijken, dan zal aan de geregistreerden een kleine jaarlijkse bijdrage worden gevraagd.