Ontwerpers

De heer P.A.Sipman met een van zijn modellen

Van jongs af aan was Pieter Arie Sipman geinteresseerd in schepen. Hij bouwde zijn eerste schip, een kano, als zeventienjarige HBS-er in de achterkamer van zijn ouderlijk huis.

Zijn eigen huis was later doortrokken van nautische sferen. Overal stonden prachtige houten scheepsmodellen, door Sipman zelf vervaardigd. Soms zocht hij geschikte stukken hout in het naburige landgoed. Pas na lang drogen, een jaar was hierbij geen uitzondering, werd dit hout goed genoeg bevonden om te dienen als scheepsbouwmateriaal. De indruk bestond dat alles wat gepubliceerd is op gebied van zeilschepen binnen zijn belangstellingsgebied door hem gelezen is.

Sipman werkte bij de Scheepvaartinspectie. Als ambtenaar was het verboden om nevenbanen te hebben. Het ontwerpen van schepen is derhalve in principe altijd een liefhebberij gebleven.

Het ontwerpen van schepen was bij Sipman nooit te doen om geld. Het was een hartstocht, ‘a way of life’. Illustratief is dat hij aan mensen met een smalle beurs een geringere onkostenvergoeding vroeg dan reeel was en later nog vaak nog service verleende en adviezen gaf. Hieruit bleek zijn liefhebberij want deze inspanningen kunnen nooit als gecompenseerd worden beschouwd door het schamele bedrag voor de tekeningen. Vaak werden de adviezen per brief gegeven en werden ondertekend met ‘met hartelijke groeten van huis tot huis, uw P.A. Sipman’.

Sipman verliet met 60 jaar de dienst. Hij heeft toen nog gedurende anderhalf jaar de bouw begeleid van de opleidingsschepen voor de binnenvaart, de diverse “prinsessen”.

Als ontwerper heeft hij ook gewerkt met Cor Vader,de eigenaar van de werf Victoria in Alkmaar, met name in de beginperiode. Het derde schip van deze werf is een Sipman- Vader co-productie geweest. Er was niet alleen sprake van een zakelijke, maar ook een vriendschappelijke band. Later is Koopmans de huisontwerper van de Victoria werf geworden. Van een bepaald type Sipman bijbootje van ca. 3 m lang zijn er honderden door Vader geproduceerd.

Uiteraard was Sipman goed op de hoogte van de verrichtingen van collega’ s als Gipon en de ontwerpers van de Scheldeschouw en de Tholense schouw. Bewondering heeft Sipman voor Ir. Gunning, de ontwerper van de Alcyone en de Cormorant. Gunning werkte op de tekenkamer bij het Ministerie van Defensie. Sipman prees Gunning om zijn vindingrijkheid en de originaliteit van zijn ontwerpen.

Andere ontwerpen van Sipman zijn het schip ‘d Eendracht, ( een ‘one off’ ) en het midzwaard sharpiekruisertje “Zwaantje”. In totaal heeft Sipman ongeveer 120 verschillende typen schepen ontworpen.

De heer Sipman is in 2001 overleden.

Zie P.A.Sipman

E.D. Baarda

baarda-gecompr.jpg

De heer E.D.Baarda, met op de achtergrond een model van een Zeegrundel.

Eduard Dirk Baarda werd geboren op 4 februari 1927. Hij is al jong begonnen met zeilen en is in 1948 instructeur bij de ‘Nederlandse Zeilschool’ geweest.

Baarda is zijn maritieme loopbaan begonnen in 1961 in een garage aan de J.P.Coenstraat in Hilversum, en wel als kanobouwer.

kanobouw-2-gecompr.jpg

Baarda’s kanobouw

Hij heeft zich later toegelegd op de bouw van de (zeilende) grundel, de z.g. ‘Zeegrundel’ en de motor-uitvoering daarvan, de z.g. Comforta.

Baarda was eigenaar van Baarda Jachtbouw en de (pro)motor achter de Baarda Zeegrundel. Naast het bouwen van kwalitatief goede schepen besteedde hij veel zorg aan het ontwerp en de verspreiding van wervende folders, brochures en prijslijsten, met pakkende teksten als ‘Uw droom tot werkelijkheid’ en ‘Stoer, sterk stabiel is de Comforta’.

Op de Hiswa was hij veelvuldig en sterk vertegenwoordigd.

Zie hiervoor Commerciele activiteiten.

Baarda noemde zijn eigen schepen altijd naar de symfonieen van Beethoven. Zo was er de Symfonie, de Pastorale, de Eroica, de Traviata en de Fidelio

De heer en mevrouw Baarda kregen drie dochters en een zoon; de heer Baarda overleed op 4 maart 2005.

Zie E.D.Baarda

Ingenieursbureau E.A. de Haas B.V. te Rotterdam

Zoals eerder vermeld, zijn niet alle ontwerpen en aanpassingen van de hand van Sipman of Baarda. Zo heeft Ingenieursbureau E.A. de Haas B.V. te Rotterdam een tweemastgrundel met achterkajuit getekend. Deze boot is ook daadwerkelijk gebouwd en vaart nog steeds.

Zie Tekeningen