Tags: vaantjes

9

Vaantjes zijn klaar !!!!!

Na veel inspanning is het zo ver!! Iedereen die een vaantje wil hebben kan dit bestellen bij Joop Groot. Dit door overmaking van € 12,50 op rekening nummer NL29RBRB0917884418, t.n.v. J.A.M. Groot. Onder vermelding...